Aprendre de manera divertida, una de les claus del nostre mètode

Aprendre de manera divertida, una de les claus del nostre mètode

Durant el mes de gener amb el grup de Kids 8 estem treballant la temàtica dels animals. Explorem des de diferents perspectives la gràmatica i vocabulari relacionat amb aquesta temàtica de manera que els alumnes absorbeixen els coneixements integrant l’anglès com a eina de comunicació.