Durant el mes de gener amb el grup de Kids 8 estem treballant la temàtica dels animals. Explorem des de diferents perspectives la gràmatica i vocabulari relacionat amb aquesta temàtica de manera que els alumnes absorbeixen els coneixements integrant l’anglès com a eina de comunicació.