En aquest cas concret els nens i nenes aprenen dibuixant de punt a punt objectes animals o coses relacionades amb el vocabulari de la unitat. Donant-los temps per familiaritzar-se i jugar amb aquestes paraules que han d’adquirir.